Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İnşaAllah bulursun

6 Aralık 2014 Cumartesi

Boş konuşmalar yapmak

Dilin büyük tehlikesi ve susmanın fazileti

Dilin tehlikesi büyüktür. Onun tehlikesinden kurtuluş ancak susmakla mümkündür. Bunun için Allah'ın dini susmayı övmüş ve müntesiblerini susmaya teşvik etmiştir.

11 Haziran 2014 Çarşamba

Beraat Gecesi namaz ve duaları

İbn Mâce, Şaban ayı ve özellikle Beraat gecesi hakkında rivayet edilen şu iki hadisi kaydeder:
   “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz  Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne  iner (tecelli eder) ve şöyle der: